Homelokalne vestiProslavljen Svjetski dan siromašnih – Nedjelja Caritasa

Proslavljen Svjetski dan siromašnih – Nedjelja Caritasa

U katedrali Uznesenja Blažene Djevice Marije, u nedjelju 14. novembra 2021. godine, svečano euharistijsko slavlje, povodom Svjetskog dana siromašnih i Nedjelje Caritasa, predvodio je  predsjednik Caritasa Srbije mons. Stanislav Hočevar, nadbiskup i mitropolit beogradski, a koncelebrirali su o. Mihai Gherghel, direktora Caritasa Srbije i vlč. Mihael Sokol, župnik i rektor katedrale. Na svetoj misi su sudjelovali i djelatnici Caritasa Srbije i Caritasa Beogradske nadbiskupije, a vjernici koji nisu bili u mogućnosti sudjelovati na svetoj misi, mogli su slušati prijenos uživo preko Radio Marije.

Na početku svete mise župnik vlč. Mihael Sokol uputio je riječi dobrodošlice predsjedniku Caritasa Srbije, mons. Stanislavu Hočevaru, nadbiskupu i metropoliti beogradskom, o. Mihai Gherghel, direktoru Caritasa Srbije, svim nazočnim djelatnicima Caritasa i svim vjernicima, ali pozdravio je i sve koji slušaju misu preko Radio Marije. Nadbiskup Hočevar je u uvodnom dijelu svete mise istaknuo kako je važno slaviti svetu misu, u kojoj se sam Gospodin predaje, a on je naše bogatstvo. Budući da nismo još uvijek dovoljno otkrili to bogatstvo, stoga u svijetu vlada sebičnost koja uzrokuje siromaštvo. Stoga je potrebno moliti da Božja djelotvorna ljubav bude među nama, kako bi i mi mogli ljubavlju odgovoriti na potrebe ljudi oko nas.

Prvo i drugo čitanje su pročitali djelatnici Caritasa Srbije Ana Živković i Darko Tot, a molitvu vjernika djelatnik Caritasa Beogradske nadbiskupije Viktor Cvetković.

Nadbiskup je u propovijedi naglasio kako je primarna i najvažnija uloga djelatnika Caritasa upravo što su maločas i napravili, a to je čitati, naviještati ljudima Riječ Gospodnju i to onako da je svi ljudi razumiju. To je onda „djelatna i djelotvorna ljubav, što riječ caritas i znači“ rekao je Nadbiskup. Istaknuo je kako je danas Svjetski dan siromašnih – Dan Caritasa kada direktoru i djelatnicima treba čestitati, ali ujedno ih treba pozvati i na odgovornost. Također je ovo dan kada smo svi vjernici pozvani da se pitamo „da li smo u službi Božje Riječi ili ne“ rekao je Nadbiskup, jer sve će uminuti, ali Riječ Božja neće nikada, ona je vječna. Nadbiskp je naglasio kako je Crkva uvijek na strani siromašnih, to potvrđuje i papa Franjo svojom nazočnošću za Svjetski dan siromašnih u Asizu. Uzrok tolikog siromaštva u svijetu je zato „jer nismo svi uvijek vođeni i nadahnuti Riječju Božjom, nego svojom sebičnošću, jer sebe stavljamo u centar, a ne Krista Gospodina“, rekao je Nadbiskup. Nadbiskup je naglasio kako je potrebno da nas „nosi“ Riječ Božja, kako bi mogli ispravno živjeti i poštovati Božji zakon, tako onda ne bi bilo ekološkog zagađivanja i raznih katastrofa. Ako tako živimo već sada i ovdje je u nama prisutan Bog. Onda se ne trebamo bojati kada nas opominju biblijska čitanja o kraju svijeta, jer kraj svijeta je početak novoga, savršenoga svijeta prožet Božjom dobrotom, kada će Bog biti sve u svima, i tada će se pokazati da li smo bili u ovom životu nošeni Riječju Božjom ili svojom sebičnošću. Nedjelja Caritasa je poticaj koji dolazi od djelatnika Caritasa, da svatko od nas živi iz ljubavi za ljubav. Uloga Caritasa je da naviještajući Riječ Božju s ljubavlju svima omogućuje iskustvo Boga, jer samo ako iskusimo ljubav i solidarnost možemo otkriti da je Bog vječan i da smo vječno s njim, jer „ljubav donosi miris vječnosti“, rekao je Nadbiskup. Na kraju propovijedi Nadbiskup je naglasio da se obitelj mora temeljiti na ljubavi, a sama Katolička Crkva u Srbiji treba biti mreža ljubavi i solidarnosti te besplatno činiti djela ljubavi i solidarnosti. Potrebno je moliti da se u nama probudi glad i žeđ za Božjom ljubavlju, jer koliko mi imamo Božje ljubavi u sebi, toliko i tada ćemo moći širiti tu ljubav prema drugima. Nadbiskup je završio propovijed citirajući riječi sv. Terezije iz Kalkute: „Najveće siromaštvo je tamo gdje nema Boga“.

Na kraju svete mise o. Mihai Gherghel, direktor Caritasa Srbije citirajući riječi iz Svetog Pisma: „Što god učiniste jednom od ove moje najmanje braće, meni učiniste!“, i „Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga“, želio je naglasiti da sada kao direktor Caritasa, više nego prije, vidi kolika je potreba da se pomaže ljudima koji su siromašni, stariji i bolesni. Osvrćući se na riječi Očenaša gdje molimo za kruh, naglasio je da mnogi ljudi nemaju kruha, da im mi moramo pomoći i da put pomoći prema bližnjima trebamo svi tražiti. Na kraju je zahvalio svim vjernicima koji su aktivni u Caritasu, ali i svim donatorima bez kojih Caritas ne bi mogao djelovati.

KMC

FOLLOW US ON: