HomenajaveRaspored blagoslova grobova na beogradskim grobljima

Raspored blagoslova grobova na beogradskim grobljima

Zapadna kršćanska tradicija o svetkovini Svih Svetih, 1. novembra i o Dušnom danu, 2. novembra poznaje tradiciju posjeta grobova najmilijih nam pokojnika, a na te dane posebno se moli za pokoj njihove duše.

U te dane i svećenici župa grada Beograda pohodit će gradska groblja i biti na raspolaganju svima za blagoslov grobova i molitvu za naše pokojne i to po slijedećem rasporedu:

SVETKOVINA SVIH SVETIH, 1. novembar 2023.

NOVO GROBLJE – zajednička molitva ispred Austrijske kapele u 13.30 sati, nakon toga pojedinačni blagoslov grobova

CENTRALNO GROBLJE – zajednička molitva kod parcele br.15 u 13.30 sati, nakon toga pojedinačni blagoslov grobova

LEŠĆE – zajednička molitva kod parcele obitelji Bošnjak u 13.30 sati, nakon toga pojedinačni blagoslov grobova

TOPČIDERSKO GROBLJE – pojedinačni blagoslov grobova u 13.00 sati; zajednička molitva kod kapele u 15.00 sati

GROBLJE ORLOVAČA – pojedinačni blagoslov grobova u 13.00 sati; zajednička molitva kod starog glavnog ulaza u 15.00 sati

ZEMUNSKO GROBLJE – blagoslov grobova počinje u 13.00 sati; zajednička molitva kod križa u 16.00 sati

DUŠNI DAN – SPOMEN SVIH VJERNIH MRTVIH, 2. novembar 2023.

GROBLJE ŽELEZNIK – pojedinačni blagoslov grobova u 13.00 sati

GROBLJE OBRENOVAC – pojedinačni blagoslov grobova u 14.30 sati

NOVO BEŽANIJSKO GROBLJE – zajednička molitva kod spomenika Nijemcima u 13.00 sati, nakon toga pojedinačni blagoslov grobova

FOLLOW US ON: