Homelokalne vestiZaštitnik Katoličkog medija centra sv. Franjo Saleški proslavljen u Ordinarijatu Beogradske nadbiskupije

Zaštitnik Katoličkog medija centra sv. Franjo Saleški proslavljen u Ordinarijatu Beogradske nadbiskupije

Sveti Franjo Saleški, zaštitnik Katoličkog medija centra Beogradske nadbiskupije proslavljen je u sredu 24. januara u prostorijama Ordinarijata Beogradske nadbiskupije. Ovom prilikom upriličen je stručni skup novinara, dopisnika i saradnika Katoličkog medija centra i časopisa Blagovest. Predavanje o veštačkoj inteligenciji, pogledu na nju sa stanovišta Katoličke Crkve ali i celokupnog sveta održao je dr. Harmath Károly, OFM, osnivač izdavačke kuće Agape.

Na početku skupa, sve prisutne pozdravio je direktor Katoličkog medija centra i urednik Blagovest Velimir Martinović, nakon čega je usledilo predavanje.

Fra Harmath je u okviru svog predavanja pod nazivom „Sanjaju li roboti?“ govorio o stvarnosti današnjeg vremena gde veštačka inteligencija i mašine polako preuzimaju „prevlast“ nad čovekom. Kao primer naveo je sada sve popularniji ChatGPT model veštačke inteligencije programiran da na osnovu veoma malog broja informacija čoveku da gotov produkt baziran na predviđanju svake sledeće reči u nizu. Predavač je nadalje u predavanju govorio o pogledu Katoličke Crkve na ovo savremeno pitanje, osvrnuvši se i na Svetski dan sredstava društvene komunikacije koji je 12. maja ove godine. Govorivši nadalje o posledicama koje ovi konteksti sveukupnog života na virtualnim platformama sa sobom nose, poput otuđenosti, gde mladi, koji su pretežno korisnici društvenih mreža, gube saosećanje, gube empatiju, postajući samo puki korisnici i zavisnici virtualnog i imaginarnog sveta. U nastavku predavanja, predavač je prisutnima pročitao i protumačio i neke delove Papine poruke za Svetski dan sredstava društvene komunikacije 2024.godine. „Samo ako usvojimo duhovni pogled, samo ako povratimo mudrost srca, možemo pročitati i protumačiti ovu novinu našeg vremena i ponovo otkriti put ka komunikaciji koja će biti potpuno ljudska. Srce, biblijski shvaćeno kao sedište slobode i najvažnijih životnih odluka, simbol je celovitosti, jedinstva, ali i budi osećanja, želje, snove, a pre svega ono je unutrašnje mesto susreta sa Bogom“, jedan je od citata iz Papine poruke.

Nakon predavanja usledila je diskusija o štampanim medijima i njihovom opstanku u ovom vremenu, kao i prelasku na novije vidike savremenih medijskih sredstava.

Skup je završen druženjem i večerom.

 

Marija Antonela Kanelić

FOLLOW US ON: