Homelokalne vestiDirektor Isusovačke službe za izbeglice u poseti nadbiskupu Hočevaru

Direktor Isusovačke službe za izbeglice u poseti nadbiskupu Hočevaru

Poseta Beogradskoj nadbiskupiji novog direktora Isusovačke službe za izbeglice (Jesuit Refugee Service – JRS) za jugoistočnu Evropu

Novi regionalni direktor JRS-a za jugoistočnu Evropu vlč. Stanko Perica, SJ, u pratnji direktora JRS-a za Srbiju Miodraga Živkovića, posetio je 17. septembra beogradskog nadbiskupa mons. Stanislava Hočevara. Tom prilikom je zahvalio na dosadašnjoj podršci ogranku JRS-a u Srbiji i upoznao oca nadbiskupa s trenutnim i budućim aktivnostima Isusovačke službe za izbeglice u regionu jugoistočne Evrope.

JRS Srbije pomaže izbeglicama i migrantima u Srbiji od početka migrantske krize 2016. godine kroz direktnu podršku najugroženijima među njima, kao što su deca, samohrane majke i porodice. Trenutno JRS Srbije radi na projektu Integracione kuće »Pedro Arrupe« – prihvatilišta za decu izbeglice bez roditeljskog staranja – u kojoj je dosad bilo smešteno više od 80 dece žrtava ratnih trauma, trgovine ljudima i radne eksploatacije. JRS Srbije im pomaže da u sigurnom okruženju Integracione kuće »Pedro Arrupe« lakše prebrode traumatična iskustva koja su kao deca proživeli na svom putu nade dugom više hiljada kilometara. Zaposleni JRS-a vode brigu o deci 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji, 365 dana u godini. Pored smeštaja, hrane, odeće i medicinskih usluga, deci su u kući obezbeđene i edukativne i integracione aktivnosti. Deca uče srpski i engleski jezik, pohađaju školu i, odrastajući u Srbiji, pronalaze nove prijatelje.

(M.Ž./kmc)

FOLLOW US ON: