Homeporuke i poslanicePapa Franjo: Duh Sveti je protagonist poslanja Crkve

Papa Franjo: Duh Sveti je protagonist poslanja Crkve

Na slici: Papa Franjo s vjernicima na općoj audijenciji; Trg svetoga Petra, 30. oktobra 2019.  (Vatican Media)

Komentirajući odlomak iz Djela apostolskih, papa Franjo je na općoj audijenciji govorio o dolasku kršćanstva u Europu, te podsjetio da je Duh Sveti protagonist poslanja Crkve jer otvara srce i vjeru čini odvažnom

Lanci koji se raskidaju, srce koje se otvara za nikad doživljenu radost te koje prima Krista i one koji su Kristovi. To je dodir Duha Svetoga, protagonista poslanja Crkve, koji djeluje preko evangelizatorā – rekao je papa Franjo u katehezi na današnjoj općoj audijenciji održanoj na Trgu svetoga Petra, nadahnjujući se odlomkom iz Djela apostolskih, u kojemu se govori o dolasku Pavla i Sile u Makedoniju.

Sjevernu je Makedoniju papa Franjo posjetio u svibnju ove godine, stoga se na audijenciji s velikom naklonošću prisjetio putovanja u tu zemlju jer ga je – kako je rekao – primila vrlo toplo i s vjerom. Tamo započinje proces inkulturacije u Europi koji traje još i danas – primijetio je Papa.

 

Duh Sveti pokazuje put koji valja nasljedovati

Tri su događaja na koje je Papa podsjetio kako bi govorio o Pavlovu boravku u Makedoniji: evangelizacija i krštenje prodavačice Lidije i njezine obitelji; Pavlovo uhićenje, zajedno sa Silom, nakon što je istjerao vračarskoga duha iz jedne ropkinje koju su njezini gospodari izrabljivali; i na kraju obraćenje i krštenje njihova tamničara i njegove obitelji. Čitajući Djela apostolska vidi se da je Duh Sveti protagonist poslanja Crkve; On vodi hod evangelizatorā pokazujući im put kojim imaju ići – rekao je Papa.

 

Lidija, otvoreno srce

Govoreći o obraćenju prodavačice grimiza Lidije, koja vjeruje Pavlovim riječima, papa Franjo se osvrnuo na snagu Duha koji sve preobražava. Lidija, naime, prima Krista, prima krštenje zajedno sa svojom obitelji te prima one koji su Kristovi, ugošćujući Pavla i Silu u svojem domu. Tu imamo svjedočanstvo dolaska kršćanstva u Europu; to je početak procesa inkulturacije koji traje još i danas. Ušao je u Makedoniju – napomenuo je Papa.

 

Od utjehe do tuge

Govoreći o ozdravljenju gatare, Papa je napomenuo kako je njezino ozdravljenje Pavla i Silu stajalo zatvora, jer su ih prijavili optužujući ih za javni nered. Nakon topline koju su osjetili u Lidijinoj kući, Pavao i Sila moraju se suočiti s grubošću zatvora. Prelaze od utjehe tog obraćenja, na tugu zatvora – objasnio je Papa. Podsjetivši kako su gospodari te žene s njom mnogo zarađivali jer je proricala budućnost i čitala dlan, i za to su joj ljudi plaćali, Papa je primijetio da i danas ima mnogo onih koji plaćaju za takve stvari.

 

Sjaj Kristova svjetla

Međutim, Pavao i Sila izabiru molitvu kao odgovor na uhićenje i zatvaranje. U zatvoru nije bilo jadanja nego samo hvala Bogu. Hvala ih oslobađa, potres zatrese zemlju, otvore se sva vrata, raskinu se lanci i dogodi se čudo s tamničarom koji se, vjerujući da su svi zatvorenici pobjegli, htio ubiti. U tom trenutku očaja pojavljuje se Kristova svjetlost koja spašava. Usred noći – objasnio je Papa – tamničar ih uze, opra im rane pa se odmah krsti.

U noći toga bezimenog tamničara, blista Kristovo svjetlo i pobjeđuje tamu. Padaju lanci srca, a u njemu i u njegovoj obitelji rađa se radost kakvu još nikada nisu doživjeli. Tako Duh Sveti obavlja poslanje; od početka, od Pedesetnice i dalje, On je protagonist poslanja. I vodi nas naprijed, želi da budemo vjerni pozivu na koji nas potiče Duh. I to kako bismo donosili evanđelje – istaknuo je papa Franjo te upravio molitvu da nam Duh Sveti podari otvoreno srce, osjetljivo na Boga i susretljivo prema braći, i otvorenost srca poput onoga tamničarovog koji je dopustio da ga dotakne Duh Sveti.

 

Općinstvo svetih

Pozdravljajući prisutne, nakon kateheze, na talijanskom jeziku, Papa je pozvao sve da mole krunicu, na završetku marijanskoga mjeseca. Obraćajući se potom poljskim hodočasnicima spomenuo je skoru svetkovinu Svih svetih i Dušni dan te, navodeći riječi svetoga Ivana Pavla II., kazao da nas ti dani pozivaju da upravimo pogled prema nebu, odredištu našega zemaljskog hodočašća. Tamo nas očekuje radosno općinstvo svetih. Tamo ćemo se ponovno susresti sa svojima dragim pokojnima. Živimo otajstvo općinstva svetih u nadi koja izvire iz uskrsnuća Gospodina našega Isusa Krista – potaknuo je na kraju papa Franjo.

(rv/kmc)

FOLLOW US ON: