Homeporuke i poslanicePapa Franjo: Hrana nije privatno vlasništvo; mislimo na gladnu djecu

Papa Franjo: Hrana nije privatno vlasništvo; mislimo na gladnu djecu

Na slici: Opća audijencija na Trgu svetoga Petra; 27. marta 2019.  (Vatican Media)

Na općoj se audijenciji Sveti Otac spomenuo brojnih majki i očeva koji i u naše vrijeme odlaze na počinak zabrinuti jer ne znaju čime će sutradan nahraniti svoju djecu. Pritom je podsjetio da kruh, darovan za čitavo čovječanstvo, valja podijeliti s drugima

 

Hrana nije privatno vlasništvo nego dar koji, uz milost Božju, valja dijeliti s drugima – istaknuo je papa Franjo jučer na općoj audijenciji održanoj na Trgu svetoga Petra. U katehezi je Sveti Otac govorio o drugom dijelu molitve Očenaš, u kojemu Bogu prikazujemo svoje potrebe, a pritom izgovaramo riječ koja odiše svakodnevicom, a to je ‘kruh’. Upravo nas Isus uči moliti Oca svakodnevni kruh za cijelo ljudsko bratstvo – objasnio je Papa komentirajući odlomak iz Matejeva Evanđelja o pet kruhova i dvije ribe te dodao – Dobro će nam stoga činiti ako se zaustavimo i pomislimo na brojnu gladnu djecu u svijetu.

Mislimo na djecu u zemljama u kojima se vodi rat: gladna djeca u Jemenu, u Siriji, gladna djeca u brojnim zemljama u kojima nema kruha, u Južnom Sudanu. Mislimo na tu djecu, i misleći na njih izrecimo zajedno, glasno, molitvu: „Oče, daj nam danas kruh svagdašnji“ – potaknuo je Sveti Otac.

 

Očevi i majke koji nemaju kruha za djecu

Molimo za svakodnevni kruh sjedinjeni s brojnim muškarcima i ženama za koje je ta molitva vapaj – često zadržan u nutrini – koji svakoga dana prati zabrinutost – dodao je Papa. Koliko majki i koliko očeva još i danas idu spavati zabrinuti zbog toga što sutradan neće imati dovoljno kruha za svoju djecu! Zamislimo tu molitvu izgovorenu, ne u sigurnosti udobnoga stana, nego u bijednoj sobi u kojoj je sve samo prilagođeno, u kojoj nedostaje najosnovnije za život. Tu Isusove riječi poprimaju novu snagu – primijetio je Papa te dodao da kršćanska molitva započinje na toj razini. To nije vježba za askete; ona polazi od stvarnosti, od srca i tijela ljudi koji žive u potrebi, ili koji dijele stanje onih koji nemaju osnovno za život.

 

Naš kruh

Papa Franjo je istaknuo jednostavnost molitve za kruh potreban za život, a to znači također za potrebnu vodu, lijekove, dom i posao. Kruh koji kršćanin traži u molitvi nije ‘moj’ nego je ‘naš’ kruh. Tako Isus želi. Uči nas tražiti ga ne samo za sebe, nego za cijelo bratstvo u svijetu. Ako se ne moli na taj način, Očenaš prestaje biti kršćanska molitva. Ako je Bog naš Otac, kako se možemo pojaviti pred Njim a da se ne primimo za ruke, svi mi? – upitao je Papa.

Ta molitva sadrži empatiju, solidarnost. U svojoj gladi osjećam glad mnoštva; stoga ću moliti Boga sve dok njihova molitva ne bude uslišana. Tako Isus odgaja svoju zajednicu, svoju Crkvu, da donosi Bogu potrebe svih ljudi. „Svi smo mi, Oče, tvoja djeca, smiluj nam se!“

 

Nenaviknutost na dijeljenje s drugima

Kruh koji tražimo od Gospodina u molitvi – objasnio je papa Franjo – isti je onaj koji će nas jednoga dana optužiti. Ukorit će nas zbog toga što nismo navikli razlomiti ga s bližnjima, dijeliti ga s drugima. Bio je to kruh darovan čitavom čovječanstvu, ali ga je samo netko blagovao. Ljubav to ne podnosi. Naša ljubav to ne može podnositi; a ni Božja ljubav ne može podnijeti to samoljublje koje ne dijeli kruh s drugima – istaknuo je Sveti Otac.

 

Umnažanje i podjela

Papa Franjo je spomenuo i Ivanovo Evanđelje u kojemu se pripovijeda o gladnom mnoštvu i jednom dječaku koji je bio spreman podijeliti ono što je imao: pet ječmenih kruhova i dvije male ribe. Isus je umnožio tu velikodušnu gestu; onaj dječak – primijetio je Papa – shvatio je lekciju iz Očenaša. Pravo čudo koje je toga dana učinio Isus nije toliko umnažanje, nego dijeljenje; dajte ono što imate i ja ću učiniti čudo. On sam, umnažajući ponuđeni kruh, anticipirao je darivanje sebe u euharistijskom kruhu. Doista, samo je euharistija u stanju nasititi glad za beskonačnim i želju za Bogom koja pokreće svakog čovjeka, pa i u traženju svakodnevnoga kruha.

 

Ljudski život može postati molitva

Isusova molitva polazi od žurne molbe koja sliči vapaju prosjaka za svakodnevni kruh – kazao je Papa te primijetio da to često zaboravljamo; zaboravljamo da nismo samodostatna stvorenja i da se svakoga dana moramo prehraniti. Isus ne traži profinjene molitve; cijeli ljudski život, s njegovim konkretnim i svakodnevnim problemima, može postati molitva – istaknuo je papa Franjo.

 

24 sata za Gospodina

Sveti je Otac to ponovio i u pozdravima na više jezika. Talijanske je hodočasnike posebno podsjetio da će se, kao svake godine, od petka u 17 sati, kada će u vatikanskoj bazilici predvoditi pokorničku liturgiju, te u subotu, održati tradicionalna inicijativa „24 sata za Gospodina“. Kako bi bilo znakovito kad bi i naše crkve, u toj posebnoj prilici, ostale dugo otvorene, kako bismo molili za Božje milosrđe i kako bismo ga primili u sakramentu oproštenja – istaknuo je Sveti Otac.

 

Sestra Maria Concetta

Na kraju opće audijencije Papa je uručio papinsko odličje 85-godišnjoj redovnici sestri Mariji Concetti Esu, sa Sardinije, misionarki u Africi. Tu redovnicu Družbe Kćeri svetoga Josipa iz Genonija Sveti je Otac upoznao 2015. godine u Banguiju, tijekom apostolskoga putovanja u Srednjoafričku Republiku.

(rv/kmc)

FOLLOW US ON: