Homeduhovnost

ʺMemento, homo, quia pulvis es, et in pulverem reverteris!ʺ, ili kazano hrvatski: ʺSjeti se, čovječe, da si prah i da ćeš se u prah

Jedna narodna izreka kaže: „Bika se hvata za rogove, a čovjeka za riječ“. Čovjek je biće čija se narav uvelike odražava i iskazuje kroz

Prošle smo nedjelje razmatrali dimenziju proroštva u Crkvi. U sutrašnjoj liturgiji Crkva nam stavlja pred oči sliku poziva. Da bi se ostvarila ta proročka

Provincijal Hrvatske pokrajine Družbe Isusove dr. o. Dalibor Renić, DI na konferenciji za novinare Hrvatske redovničke konferencije u povodu Dana posvećenog života u Zagrebu,

Razmišljanje uz 2. nedjelju kroz liturgijsku godinu. Isus učini prvo znamenje u Kani Galilejskoj

Dolazak mudraca u Izrael povodom Isusova rođenja doživljavamo prirodnim i nezaobilaznim nastavkom Božića. Kršćanska tradicija pamti njihova imena, podrijetlo i činjenicu da ih je