Homeduhovnost

adventskom i božićnom vremenu pevaju se po našim crkvama pesme koje smatramo zajedničkom baštinom prihvaćajući ih kao plodove kolektivnog genija. Iznenađenje nastupa kad otkrivamo

Evo, predlog u kom pravcu razmišljati o diakoniji ovom svetu: tražiti način kako približiti ove velike ideje svetu u kojom se kreće naša lokalna

Društvene nauke detektuju kao ozbiljan problem savremenog čoveka njegov konfuzan stav prema prošlosti i budućnosti.

Prateći savremene masmedije nailazimo na sintagme tipa: kriza dijaloga, odsustvo javnih debata ili zapušeni kanali komunikacije. Unatoč ovim skeptičnim izjavama dijalog kao susret, razmena

Jahve opet progovori Ahazu i reče mu: »Zaišti od Jahve, Boga svoga, jedan znak za sebe iz dubine podzemlja ili gore iz visina.« Ali

Pohod Djevice Marije Elizabeti, njihov susret i zajedničke molitve odgovaraju teološki ciljevima koje prati sinodalni proces u Crkvi. Tko veruje nikad nije sam. Vera